Žádost o informace ze dne 24. 8. 2021

Vytvořeno: 23. 3. 2022 Poslední aktualizace: 23. 3. 2022
  • Kdy naposledy byla vyhlášena Krajskými Hygienickými Stanicemi epidemie v krajích nebo městech z důvodu výskytu viru nebo bakterii? (v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenního monitoringu ARI.
  • Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení -počty obětí, 100% nakažených nebo zemřelých lidí na virus/bakterii (obecně známé podmínky pro vyhlašování epidemie)?
  • Pokud byla epidemie vyhlášena, kde najdu oznámení a detaily o této epidemii. Jakého onemocnění se epidemie týkala?
  • Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla ze strany KHS nařízena?
  • Kdy byla vyhláškou tato epidemie ukončena?

Přílohy

Typ souboru: pdf
878.pdf (220,43 KB)