Žádost o informace ze dne 19.6.2023

Vytvořeno: 11. 7. 2023 Poslední aktualizace: 11. 7. 2023
  • kontrolní zprávy kontrolních akcí v období 2001 – 2023 Ministerstva zdravotnictví České republiky, které  provedla Komise (Inspekce) Ministerstva
  • materiál, který slouží k reformě české psychiatrické péče a její deinstitucionalizace

Přílohy

Typ souboru: pdf
187.pdf (191,99 KB)