Žádost o informace ze dne 18. 9. 2021

Vytvořeno: 24. 3. 2022 Poslední aktualizace: 24. 3. 2022
  • zadávací dokumentace aplikace Příjezdového formuláře
  • znění smlouvy s dodavatelem PLF včetně všech příloh a dodatků, popř. ID těchto dokumentů v registru smluv
  • zda byl PLF ministerstvem před převzetím testován, pokud ano, jak testování probíhalo
  • celoevropské řešení dPLF

Přílohy

Typ souboru: pdf
920.pdf (221,01 KB)