Žádost o informace ze dne 17. 9. 2021

Vytvořeno: 24. 3. 2022 Poslední aktualizace: 24. 3. 2022
  • Zajistilo Ministerstvo zdravotnictví , aby byla důkladně vyhodnocována podezření na nežádoucí účinky vakcinace proti covid-19, a to zejména u zdravých dětí?
  • Zajistilo Ministerstvo zdravotnictví , aby byla provedena dlouhodobá srovnávací studie zdravotního stavu očkovaných a neočkovaných dětí proti covid-19?
  • Zajistilo Ministerstvo zdravotnictví , aby byla provedena dlouhodobá srovnávací studie zdravotního stavu očkovaných a neočkovaných nízkorizikových dospělých lidí proti covid-19?
  • Z jakých podkladů vychází Ministerstvo zdravotnictví, pokud vyhodnotilo, že plošné očkování zdravých dětí proti covid-19 pro ně představuje více výhod než rizik?
  • Je státem nějak konkrétně zajištěno, aby od zahájení očkování proti covid-19 bylo zkoumáno každé neočekávané a podezřelé úmrtí zdravých dětí a zdravých mladých lidí?

Přílohy

Typ souboru: pdf
919.pdf (248,66 KB)