Žádost o informace ze dne 17.7.2023

Vytvořeno: 10. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 8. 2023
  • která ustanovení právních předpisů v gesci povinného subjektu upravují stav – podávání léčivých přípravků, kdy lékař u poskytovatele pobytové odlehčovací služby neobjedná pro umístěného klienta podávání léčivých přípravků, např. zdravotní stav klienta to podle lékaře nevyžaduje

Přílohy

Typ souboru: pdf
212.pdf (187,71 KB)