Žádost o informace ze dne 16.8.2023

Vytvořeno: 7. 9. 2023 Poslední aktualizace: 7. 9. 2023
  • Posledních pět rozhodnutí povinného subjektu, kde rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky
  • Posledních pět rozhodnutí povinného subjektu, kde rozhodoval o stížnosti proti postupu při vyřízení žádosti o informace ze strany Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Přílohy

Typ souboru: pdf
240.pdf (179,77 KB)