XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Vytvořeno: 12. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Hlavní sestra Alice Strnadová převzala záštitu nad tradiční akcí XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Dvoudenní odborný program především pro sestry jako již každoročně na začátku září pořádal Region Hradec Králové České asociace sester ve spolupráci s FN Hradec Králové, Ústavem nelékařských studií LF UK Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie. Mezi hlavní témata patřila Péče o sebe sama se zaměřením na sestry, Ošetřovatelská péče o pacienty s kožními defekty, Kazuistiky z ošetřovatelství a Vzdělávání.