Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?“

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Dne 12. 11. 2019 se v Bruselu konal Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?” Předmětem workshopu byla diskuse přítomných účastníků k podobě směrnice č. 2005/36/ES, konkrétně k podobě článku 31 a přílohy 5.2.1, týkající se minimálních požadavků na vzdělání všeobecných sester. Cílem byla aktualizace současné podoby minimálních požadavků v důsledku rozvoje ošetřovatelství a výzev, kterým společnost čelí.

Workshopu se účastnili zástupci Evropské komise (DG GROW), zástupce European Federation of Educatoors in Nursing Science, zástupce European Federation of Nurses Associations, zástupci profesních komor a sdružení všeobecných sester a porodních asistentek z jednotlivých členských států a zástupci kateder ošetřovatelství univerzit z některých členských států. Za Českou republiku se workshopu zúčastnila Ing. Bc. Kateřina Přibylová za odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.

V dopolední části workshopu byl představen výsledek procesu „Mapping and Assessment of development for one of the sectoral professions under Directive 2005/36/EC – nurse responsible for general care“, probíhající ve všech členských státech EU. Dále následovala panelová diskuse k prezentacím na téma „Impact of scientific and technical advancements on professional training of nurses in light of study results“. V odpolední části následovala Breakout sessions: na téma „Scientific and technical advancements – need for an update of the EU minimum harmonised training“ kdy byly účastníci rozděleni do 3 oblastí:

  1. Nursing theories and related knowledge and skills and training subjects,
  2. Evidence-based practice and related knowledge and skills and training subjects,
  3. e-Health, medical/nursing and educational techniques and related knowledge and skills and training subjects.

Všichni přítomní účastníci na závěr workshopu souhlasili s potřebou změny minimálních požadavků a projevili potřebu aktualizaci provést právním předpisem EU (po diskusi zvolena forma delegovaného aktu). Změny požadavků budou vedeny ve všech oblastech – teorie ošetřovatelství, evidence-based practice, přičemž největší úpravy požadavků budou v oblasti e-Health a digitalizace zdravotnictví. Evropská komise nevyloučila další jednání zástupců členských států. Formulace návrhu delegovaného aktu je na Evropské komisi.