WHO – Globální fórum vládních hlavních sester 2020

Vytvořeno: 21. 8. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Dne 19.6.2020 se konalo Globální fórum WHO vládních hlavních sester a porodních asistentek (WHO Global Forum for Government Chief Nursing and Midwifery Officers). Jednání se zúčastnil také zástupce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví. Toto globální fórum se koná přibližně každé dva roky a letos šlo již o deváté fórum v pořadí. Z důvodu situace s COVID-19 bylo organizované formou video konference. Fórum se zaměřilo na posílení ošetřovatelství a porodní asistence v souvislosti s COVID-19, na využití poznatků z vůbec prvního stavu světové ošetřovatelské zprávy 2020 a stanovení priorit pro další strategické směry ošetřovatelství a porodní asistence.

Jednání Globálního fóra předcházel 8. WHO – ICM – ICN Triad meeting (setkání World Health Organization, International Council of Nurses a International Confederation of Midwives). Setkání (konaného ve dnech 16. až 18.6.) se účastnili zástupci národních asociací, regulačních orgánů, ministerstev zdravotnictví, spolupracujících center WHO, apod. z více než 145 zemí. Za Ministerstvo zdravotnictví ČR se setkání účastnil zástupce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Dle avizovaného programu se první den virtuálně diskutovalo o vlivu COVID-19 na každodenní práci sester a porodních asistentek. Do diskuse se zapojili účastníci z nejvíce zasažených oblastí (např.  Itálie, Španělsko, Brazílie) a rovněž účastníci z oblastí, kterým se dařilo pandemii v mezích zvládat (Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, atd.). V druhém dni se diskutovalo o roli sester a porodních asistentek, jejich vedení (leadership) a politickém dialogu v jednotlivých zemích. Třetí den bylo předmětem virtuální diskuze globální strategické směřování sester a porodních asistentek pro další období. Závěrem jednání bylo vydáno společné prohlášení –  2020 Triad Statement

Další informace včetně prezentací jsou dostupné na adrese WHO ZDE

Přílohy