Vzory žádostí

Vytvořeno: 1. 9. 2010 Poslední aktualizace: 16. 3. 2023

 

Od 1. 10. 2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP – přehled všech žádostí).
 
Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
  1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji
  2. stáhnout žádost pro tisk
  3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
  4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
  5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti
Manuál (uživatelskou příručku) k aplikace EZP je možné stáhnout ve formátu *.PDF zde.
 
 

ŽÁDOST dle ČL II. je určena pro všechny:             žádost (doc)                    žádost (pdf)
lékaře, kteří:
  1. získali diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v nástavbovém oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004,
  2. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 5 z posledních 7 let vykonávali pod odborným dohledem zdravotnické povolání lékaře v oboru posudkové lékařství v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby,
  3. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby.
zubní lékaře, kteří:
před 1. červencem 2004 získali specializaci II. stupně v základním oboru stomatologie podle dřívějších právních předpisů a ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 vykonávají povolání zubního lékaře na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České republice.
 
Žádost dle § 7                Žádost § 7 – EZP

je pro všechny zubní lékaře, kteří získali základní lékařské vzdělání v oboru stomatologie nebo zubní lékařství v České republice.

 
Žádost dle § 11 odst. 1 písm. b)                   Žádost § 11 – EZP
je pro všechny farmaceuty, kteří získali specializovanou způsobilost absolvováním doplňující odborné praxe podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení.
 
Žádost dle § 44 odst. 7               Žádost § 44 odst. 7 – EZP
je pro všechny farmaceuty, kteří získali specializaci I., popř. II. stupně v České republice v některém z oborů uvedených v uvedeném ustanovení zákona č. 95/2004 Sb.
Žádost podle § 44
je pro všechny lékaře a zubní lékaře, kteří vykonali atestační zkoušku v České republice v některém ze specializačních oborů podle dříve platných právních předpisů.
Tabulky přehledu praxe a tabulky přehledu výkonů slouží pouze jako dodatky ke specializačnímu indexu a logbooku.
 
Žádost podle § 44a
je pro všechny lékaře, kteří chtějí uznat zvláštní specializovanou způsobilosst v nástavbovém oboru Lékařská psychoterapie.

Přílohy