Vzor návrhu registračního listu zdravotního výkonu

Vytvořeno: 12. 1. 2016 Poslední aktualizace: 12. 1. 2016

Návrh nového zdravotního výkonu, změnu stávajícího zdravotního výkonu, popř. zrušení zdravotního výkonu se podává prostřednictvím elektronické aplikace Databáze zdravoních výkonů, kterou naleznete zde: https://szv.mzcr.cz/

 

 

Přílohy