Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Vzdělávací programy 2019 – lékaři

Vytvořeno: 13. 2. 2019 Poslední aktualizace: 16. 5. 2022

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010, 2011 a 2015.

Vzdělávací programy se vztahují na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017.

 

Přílohy