Vzdělávací program oboru klinická farmacie

Vytvořeno: 23. 3. 2015 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

 

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání farmaceutů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005. Součástí vzdělávacího programu klinická farmacie je i nový společný základ pro vzdělávací programy farmaceutů u oborů Klinická farmacie, Nemocniční lékárenství a Veřejné lékárenství.

Přílohy