Výzvy v roce 2013

Vytvořeno: 18. 1. 2009 Poslední aktualizace: 18. 1. 2009

Výzvy v roce 2013 a hodnocení projektů

Výzvy k předkládání návrhů na projekty, granty na provozní náklady, konference a společné akce pro rok 2012 byly zveřejněny 20. prosince 2012.

Finální termín pro podání přihlášek je pro všechny formy akcí stejný, a to 22. března 2013.

Vyhodnocení návrhů a konečné schválení seznamu návrhů, které budou finančně podpořeny, lze očekávat v časovém horizontu cca 5 – 6 měsíců od předložení výzvy.

Výzvy:

 • výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na jednotlivé akce ve formě projektů
  • Detailní informace o výzvě včetně formuláře pro žádost, modelové smlouvy a manuálu pro žadatele naleznete (anglicky) zde.
 • výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na provoz nevládních subjektů a specializovaných sítí (granty na provozní náklady)
  • Detailní informace o výzvě včetně formuláře pro žádost, modelové smlouvy a manuálu pro žadatele naleznete (anglicky) zde.
 • výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na jednotlivé akce ve formě konferencí
  • Detailní informace o výzvě včetně formuláře pro žádost, modelové smlouvy a manuálu pro žadatele naleznete (anglicky) zde.
 • výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na realizaci zakázky na dodání služby (nabídková řízení – tendry)
  • Tendry jsou zveřejňovány průběžně, detailní informace o výzvách naleznete (anglicky) zde.
 • výzva členským státům a zúčastněným zemím k předložení společných akcí
  • Detailní informace o výzvě včetně formuláře pro žádost, modelové smlouvy a manuálu pro žadatele naleznete (anglicky) zde.

Více informací o všech dosavadních výzvách k předkládání projektů v rámci akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (od roku 2007) naleznete (anglicky) zde.

Elektronickou databázi úspěšných projektů financovaných v rámci akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (včetně stručné charakteristiky) naleznete (anglicky) zde.

Hodnocení

Všechny žádosti se musí vztahovat k jednomu nebo více cílům definovaných pracovním plánem pro rok 2013 a splňovat základní podmínky pro účast na programu.

Návrhy akcí/projektů budou vyhodnoceny na základě tří kategorií kritérií, která jsou posléze detailně rozvedena v příslušném pracovním plánu:

 • kritéria vyloučení, kterými se posoudí základní způsobilost žadatele 
 • kritéria výběru, kterými se posoudí finanční a provozní schopnost žadatele provést navrhovanou akci 
 • kritéria přidělení, kterými se posoudí kvalita návrhu s přihlédnutím k nákladům (strategická a kontextuální relevance, technická kvalita, řízení kvality projektů a rozpočtu)

Tyto kategorie kritérií jsou během procesu hodnocení zváženy postupně. Na hodnocení se kromě pracovníků agentury EAHC podílí i nezávislí experti.