Výzvy k předkládání návrhů na projekty v roce 2014

Vytvořeno: 25. 6. 2014 Poslední aktualizace: 25. 6. 2014

Výzvy k předkládání návrhů na projekty a granty na provozní náklady pro rok 2014 byly zveřejněny 6. června 2014.

Finální termín pro zaregistrování žádostí o grant je 25. září 2014.

Výzvy:

  • Výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na jednotlivé akce ve formě projektů.
    • Více informací o výzvě včetně pokynů pro žadatele naleznete zde.
  • Výzva k předkládání návrhů za účelem udělení finančního příspěvku na provoz nevládních subjektů a specializovaných sítí (granty na provozní náklady).
    • Více informací o výzvě včetně pokynů pro žadatele naleznete zde.

Více informací o všech dosavadních výzvách k předkládání projektů v rámci zdravotního programu EU naleznete (anglicky) zde.

Elektronickou databázi úspěšných projektů financovaných v rámci předchozích zdravotních programů EU (včetně stručné charakteristiky) naleznete (anglicky) zde.