Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech Operačního programu Zaměstnanost

Vytvořeno: 25. 1. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla vyhlášena výzva k náboru externích hodnotitelů žádostí o podporu ve vybraných oblastech Operačního programu Zaměstnanost týkajících se specifického cíle 2.2.2 prioritní osy 2.

Podrobné informace o obsahu výzvy naleznete zde: