Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborných posudků

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 4. 8. 2023

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertů pro vypracování odborných externích posudků pro vyhlášenou výzvu č. 6 Národního plánu obnovy, komponenty 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech –podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace“.

Uchazeč musí být členem alespoň jedné z níže uvedených společností:

  • Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP;
  • Česká neurologická společnost ČLS JEP;
  • Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP;
  • Česká neurorehabilitační společnost, z.s;
  • UNIFY ČR-Unie fyzioterapeutů České republiky;
  • ČAE – Česká asociace ergoterapeutů.

S vybraným uchazečem bude uzavřena objednávka, případně dohoda o provedení práce, jejímž předmětem bude vypracování odborných posudků na projektové žádosti dle přílohy č. 4 „Hodnotící kritéria – věcné/odborné hodnocení projektu“ Specifických pravidel Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č.6.

Odkaz na výzvu – změna č. 2 Ministerstvo zdravotnictví změnilo 6. výzvu NPO – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Vypracování posudku k jedné žádosti bude honorováno částkou 5000,- Kč.

Předpokládaný termín zpracování posudku: srpen, září 2023.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky na email: nicolle.motovska@mzcr.cz, monika.pavova@mzcr.cz.