Výzva k výběru externích expertů pro vypracování odborných posudků

Vytvořeno: 3. 10. 2023 Poslední aktualizace: 3. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozice externích expertních před-hodnotitelů pro vypracování odborných posudků pro výzvu č. 8 Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče s názvem „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“.

Uchazeč musí být členem alespoň jedné z níže uvedených společností:

  • Česká onkologická společnost ČLS JEP;
  • Česká hematologická společnost ČLS JEP;
  • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP;
  • Česká asociace sester, sekce onkologická.

S vybraným uchazečem bude uzavřena objednávka, případně dohoda o provedení práce, jejímž předmětem bude vypracování odborných posudků na projektové žádosti dle kapitoly 9.2 Věcná/odborná kritéria Specifických pravidel Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č.8.

Odkaz na výzvu – změna č. 2 https://mzd.gov.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-zmenilo-8-vyzvu-npo/

Vypracování posudku bude honorováno částkou 5000,- Kč.

Předpokládaný termín zpracování posudku: listopad/prosince 2023.

Zájemci se mohou hlásit elektronicky na email: nicolle.motovska@mzcr.cz, monika.pavova@mzcr.cz.