Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022

Vytvořeno: 31. 8. 2021 Poslední aktualizace: 30. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 30. září 2021 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě k předkládání žádostí do dotačního programu.

Přílohy