Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023

Vytvořeno: 31. 8. 2022 Poslední aktualizace: 16. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 30. září 2022 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Přílohy