Výzva k předkládání návrhů: tematické sítě 2022 – platforma EU pro politiku v oblasti zdraví

Vytvořeno: 25. 7. 2022 Poslední aktualizace: 25. 7. 2022

Evropská komise vyzývá zainteresované subjekty v oblasti zdraví, aby předložily návrhy na nový cyklus tematických sítí organizovaných v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdraví (EU Health Policy Platform).

Účelem tematické sítě je vypracovat do šesti až devíti měsíců společné prohlášení, které shrnuje společný postoj a činnost skupiny zainteresovaných organizací v jedné z následujících vybraných oblastí veřejného zdraví:

  1. Zajištění kontinuity péče a kvality života pro všechny lidi žijící s HIV/AIDS, virovou hepatitidou, stejně jako tuberkulózou (rezistentní vůči lékům) a sexuálně přenosnými infekcemi, včetně péče pro vysídlené pacienty z Ukrajiny a EU/EHP občanů.
  2. Snižování nerovností v oblasti zdraví: meziodvětvový přístup pro zranitelné skupiny.
  3. Duševní zdraví ve všech politikách.

Pokud zúčastněné strany předloží rozumné důvody, Evropská komise popřípadě zváží návrhy z jiných oblastí zdravotní politiky.

Více informací naleznete zde: https://health.ec.europa.eu/latest-updates/commission-invites-health-stakeholders-submit-proposals-new-cycle-thematic-networks-organised-under-2022-07-18_en

Uzávěrka pro zasílání návrhů: 31. srpna 2022, 23:59 SELČ, bruselského času.

Přílohy