Výzva k předkládání návrhů nových tematických sítí v rámci EU Health Policy Platform

Vytvořeno: 1. 10. 2018 Poslední aktualizace: 1. 10. 2018

Evropská komise vyzývá stakeholdery v oblasti veřejného zdraví k předložení návrhů vzniku nových tematických sítí v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdravotnictví (EU Health Policy Platform). Účelem tematické sítě je vypracovat do jednoho roku společné prohlášení, které shrne společný postoj skupiny zainteresovaných organizací k jednomu z následujících vybraných témat týkající se veřejného zdraví:

1. Přístup k primární péči

2. Integrovaná péče

3. Deinstitucionalizace, komunitní péče a/nebo domácí péče

4. Multidisciplinární přístup k poskytování péče

5. IT projekty v oblasti zdravotní péče

6. Posílení role pacientů a jejich zdravotní gramotnosti

 

Společná prohlášení by měla poskytnout poradenství Evropské komisi při tvorbě politik a povzbudit další aktéry v dané oblasti k podnikání aktivit, které by doplňovaly činnost Komise a členských států.

 

Více informací o této výzvě lze nalézt zde. Uzávěrka pro zasílání návrhů je již 12. října 2018.