Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla – 3. kolo

Vytvořeno: 23. 9. 2022 Poslední aktualizace: 23. 9. 2022

V souvislosti s účinností zákona č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který obsahuje nová ustanovení týkající se screeningových vyšetření, došlo k vyvěšení Výzvy k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla.

Tato legislativní změna se dotýká všech poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo v minulosti vydáno Osvědčen o splnění podmínek k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla. Aktuálně mají poskytovatelé, kteří takto dosud neučinili, možnost přihlásit se do 3. kola této výzvy, a to do  23. 10. 2022 včetně (tedy v případě zasílání poštou musí být datum nejpozději 23. 10. 2022). Došlé žádosti bude posuzovat Komise pro screening v programu screeningu nádorů děložního hrdla a schváleným poskytovatelům bude následně udělen Statut screeningového pracoviště v programu pro screening nádorů děložního hrdla.

Přílohy