Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče

Vytvořeno: 15. 3. 2023 Poslední aktualizace: 15. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě center vysoce specializované onkourologické péče vyhlašuje 3. kolo řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkourologické péče (dále jen statut), podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva s podmínkami pro udělení statutu je zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 4/2023. Statut bude udělen do 31. 12. 2025.

Žádost o udělení statutu s požadovanými podklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to v termínu od 16. 3. 2023 do 14. 4. 2023. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem termínu žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den termínu dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. Pro tento účel lze použít doporučený formulář žádosti uvedený v příloze výzvy.

Přílohy