Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče

Vytvořeno: 20. 11. 2023 Poslední aktualizace: 8. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje řízení o žádostech o udělení statutu centra vysoce specializované onkogynekologické péče (dále jen statut), podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva s podmínkami pro udělení statutu je zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 15/2023.

Žádost o udělení statutu s požadovanými podklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Termín pro podání žádosti je zachován, je-li posledním dnem termínu žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den termínu dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. K žádosti se přikládá vyplněný formulář žádosti o udělení statutu OGC uvedený v příloze výzvy.

Přílohy