Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II.

Vytvořeno: 19. 7. 2019 Poslední aktualizace: 19. 7. 2019

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vydává výzvu k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II., jejíž nedílnou součástí je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II. pro dotace přidělené v roce 2019.

Metodika stanovuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem.

Přílohy