Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2019 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2019

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví  České republiky oznamuje, že vyhlásilo výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019 a současně metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019.

Ministerstvo zdravotnictví  ČR, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání současně upozorňuje zejména na změny v termínech uváděných ve vyhlášených dokumentech. Další provedené změny vedly k většímu zpřehlednění dokumentů, kde Výzva se zabývá tou částí dotačního řízení, v němž poskytovatel zdravotní péče je žadatelem o poskytnutí dotace, zatímco Metodika se zabývá tou částí, ve které poskytovatel zdravotní péče je již příjemcem dotace.

 

Přílohy