Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2022 a související formuláře

Vytvořeno: 10. 12. 2021 Poslední aktualizace: 5. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje:

  • Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2022

  • Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání na rok 2022

  • Podporované obory pro rok 2022

  • Maximální počet rezidenčních míst na jednoho poskytovatele

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání současně upozorňuje na novou povinnou přílohu údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji.

 

Žádosti se podávají přes jednotný dotační portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí.

Přihlášení zde: Portál RISPF (Ministerstvo financí)

 

28. února 2022 – konečný termín pro podání žádosti

 

V případě dotazů kontaktujte:

Lucie Votrubová

E-mail: votrubova@ipvz.cz
Tel: +420 271 019 563

Nela Regentová

E-mail: regentova@ipvz.cz
Tel: +420 271 019 408

Přílohy