Výzva k podání žádosti o dotaci

Vytvořeno: 27. 11. 2019 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je neinvestičním dotačním programem podle zákona č. 218/2000 Sb. a je zřizován pro tříleté období na roky 2019 až 2021 na základě usnesení vlády č. 527 ze dne 24. července 2017 a v souladu s Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 293 ze dne 19. dubna 2017. Cílem schválené Koncepce je plošně zvýšit odolnost měkkých cílů a účelně čelit hrozbě útoku. Jedním z úkolů Koncepce je vytvoření systému dotací pro měkké cíle.

Podmínky dotačního řízení pro rok 2020 v resortu zdravotnictví jsou stanoveny ve Výzvě a Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů pro rok 2020. Současně jsou zveřejněny i priority pro rok 2020 a formulář žádosti o dotaci.

Termín pro předložení žádostí o dotaci je stanoven do 5. 1. 2020.

 

Přílohy