Výzva Evropské komise v oblasti eHealth

Vytvořeno: 9. 9. 2019 Poslední aktualizace: 9. 9. 2019

„Evropská komise uveřejnila na svých webových stránkách výzvu určenou subjektům zainteresovaným v oblasti eHealth. Výzva je určena organizacím/asociacím aktivním v oblasti EU politiky, jejichž činnost se zaměřuje na problematiku eHealth. Výzva se týká nominace členů do expertní skupiny k problematice e-Health, která bude hrát roli poradního orgánu  Evropské komise pro digitalizaci zdravotnictví a bude aktivní po dobu 3 let. Více informací o samotné výzvě naleznete na stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-expression-interest-ehealth-stakeholder-group-members-2019-2021