Výzva Evropské komise pro příklady dobré praxe

Vytvořeno: 9. 1. 2019 Poslední aktualizace: 9. 1. 2019

Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) a Společné výzkumné středisko (JRC) vyhlašují výzvu k předkládání příkladů dobré praxe v oblasti veřejného zdraví. Cílem je vybrat osvědčené postupy a intervence, které se ukázaly jako účinné na místní, regionální nebo národní úrovni a mohly by být přeneseny i do dalších států, čímž by přispěly k naplňování cíle udržitelného rozvoje (SDG) 3.4. „Snížit pomocí prevence a léčby předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby“.

Zájemci mohou příklady dobré praxe předkládat prostřednictvím Portálu dobré praxe Evropské komise v termínu do 31. ledna 2019.

V průběhu jara 2019 budou tyto osvědčené postupy posouzeny externími hodnotiteli podle kritérií Řídící skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (SGPP). Autoři těch nejlepších příkladů dobré praxe budou pozváni na workshop s představiteli členských států, aby své osvědčené postupy představili (předpokládaný termín workshopu je červenec 2019). Postupy vyhodnocené jako příklady nejlepší praxe budou následně zveřejněny na Portálu dobré praxe.