Výzva č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Vytvořeno: 15. 12. 2014 Poslední aktualizace: 15. 12. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity II a IV zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

 

Bližší informace naleznete zde.