Vývoj růstu nákladů na jednotlivé segmenty zdravotních služeb 1997 – 2013

Vytvořeno: 13. 11. 2013 Poslední aktualizace: 13. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje tabulky a grafy růstů nákladů zdravotních pojišťoven na hlavní segmenty zdravotních služeb. Zdrojem údajů je reporting výsledků hospodaření zdravotních pojišťoven. Údaje jsou od roku 1997 do roku 2013. Údaj za rok 2013 je expertním odhadem Ministerstva zdravotnictví, realita může být na konci roku 2013 odlišná. U některých segmentů není možné uvést údaje od roku 1997, neboť začaly být sledovány až později – v takovém případě uvádíme údaje od prvního roku jejich sledování.

Přílohy

Typ souboru: xlsx
tabulka.xlsx (20,46 KB)