Výstupy SHM

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015
 • Mapové výstupy:
  • Zobrazení izofon Ldvn a Ln v mapách
  • Tisk ve formátu A2 v měřítku 1: 10 000
  • Tisk přehledů celých krajů
  • Stejné údaje i elektronicky v pdf a png formátech

Obr. - mapa

 

 • Tabulkové výstupy:
  • Určení počtu lidí bydlících v jednotlivých hlukových pásmech
  • Členěno podle krajů, obcí, katastrálních území, popřípadě městských částí
  • Členěno podle 5 dB hlukových pásem
  • Určení počtu školských zařízení v hlukových pásmech
  • Určení počtu zdravotnických zařízení v hlukových pásmech

 Obr. - tabulka