Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 – informace

Vytvořeno: 3. 2. 2017 Poslední aktualizace: 3. 2. 2017

Seznamy projektů doporučených k finanční podpoře, projektů nedoporučených k podpoře a projektů vyloučených pro formální nedostatky v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 budou uveřejněny na tomto místě po jejich schválení poradou vedení a ministrem zdravotnictví ČR.