Výsledky kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023

Vytvořeno: 9. 11. 2023 Poslední aktualizace: 9. 11. 2023

Na celém území České republiky proběhla v době podzimních prázdnin mezi 25. až 29. říjnem 2023 kontrolní akce Policie ČR a Úřadu vlády pod názvem Alkohol, drogy a mládež 2023, a to ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR a dalšími subjekty.  

Na akci se podílelo 112 pracovníků krajských hygienických stanic, kteří provedli 321 kontrol se zaměřením zejména na kontrolu označování zákazu kouření a označení zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů a dodržování zákazu kouření. Ve 13 případech bylo zjištěno, že nebyla splněna oznamovací povinnost vůči místně příslušné krajské hygienické stanici. Celkem bylo nevyhovujících 96 kontrol. Kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací, ale i v barech a zábavných podnicích. Ve dvou případech bylo nařízeno provedení sanitace a v jednom případě byl pozastaven výkonu činnosti. Bylo navrženo celkem 16 sankcí ve výši 57 000 Kč.