Výsledky kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2022

Vytvořeno: 23. 12. 2022 Poslední aktualizace: 23. 12. 2022

Na celém území České republiky proběhla v době podzimních prázdnin mezi 26. až 30. říjnem 2022 kontrolní akce Policie ČR a Úřadu vlády s názvem Alkohol, drogy a mládež 2022, a to ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Celní správou a dalšími subjekty.  

Na akci se podílelo 112 pracovníků krajských hygienických stanic, kteří provedli 288 kontrol se zaměřením zejména na kontrolu označování zákazu kouření a označení zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů a dodržování zákazu kouření. Ve 22 případech bylo zjištěno, že nebyla splněna oznamovací povinnost vůči místně příslušné krajské hygienické stanici. Celkem bylo nevyhovujících 94 kontrol. Kontroly probíhaly nejen v prostředí restaurací, ale i v klubech a zábavných podnicích. V jednom případě bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny. Bylo navrženo celkem 27 sankcí ve výši 120 600 Kč.