Výsledky hlavní letiště 2017

Vytvořeno: 31. 8. 2018 Poslední aktualizace: 31. 8. 2018

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavního letiště Praha Ruzyně. Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55
55 – 60 8 098 2 949 10 1
60 – 65 2 375 529 3 0
65 – 70 34 10 0 0
70 – 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 10 507 3 488 13 1
Nad mezní hodnotu 2 409 539 3 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných
osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

40 – 45
45 – 50 12 758 4 706 20 1
50 – 55 3 031 729 4 0
55 – 60 326 74 0 0
60 – 65 0 0 0 0
65 – 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 16 115 5 509 24 1
Nad mezní hodnotu 3 357 803 4 0