Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Výsledky hlavní letiště 2012

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavního letiště.Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55        
55 – 60 6 500 1 700 5 0
60 – 65 2 500 500 2 0
65 – 70 600 200 0 0
70 – 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 9 600 2 400 7 0
Nad mezní hodnotu 3 100 700 2 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

45 – 50 10 700 2 900 7 1
50 – 55 2 800 600 6 0
55 – 60 800 200 0 0
60 – 65 0 0 0 0
65 – 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 14 300 3 700 13 1
Nad mezní hodnotu 3 600 800 6 0