Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků pro rok 2018

Vytvořeno: 27. 3. 2018 Poslední aktualizace: 27. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu Péče o děti a dorost a dotačního programu Prevence kriminality.

Výše přidělených finančních prostředků k jednotlivým projektům je uvedena v přiložených tabulkách.

Přílohy