Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

Vytvořeno: 12. 5. 2016 Poslední aktualizace: 12. 5. 2016

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“, jak je uvedeno v přílohách.

 

Přílohy