Výsledky dotačního řízení

Vytvořeno: 20. 6. 2017 Poslední aktualizace: 20. 6. 2017

Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče doporučila zařazení žádostí o dotaci do jedné ze tří následujících kategorií:

 

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře

 

Kategorie B – projekt je dobrý a vhodný k podpoře, ale organizace bude vyzvána

                        k doplnění/upřesnění obsahu

 

Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

 

V průběhu ledna 2017 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění/upřesnění projektu. Další jednání Komise se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2017; a to za účelem navržení konkrétní výše finančních prostředků na podporu jednotlivých projektů.

Na poskytnutí dotace z dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2017 není právní nárok a bude žadateli poskytnuta maximálně do výše stanoveného celkového limitu rozpočtových prostředků v souladu se Zásadami a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového dotačního řízení.

Přílohy