Výsledky aglomerace 2017

Vytvořeno: 31. 8. 2018 Poslední aktualizace: 31. 8. 2018

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje na obyvatele aglomerací Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem – Teplice, Liberec (vyhláška č.561/2006 Sb.).

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Silnice
50 – 55 691 111 73 259 659 67
55 – 60 830 432 65 596 691 60
60 – 65 495 158 36 989 493 40
65 – 70 287 423 23 689 291 27
70 – 75 145 453 10 778 149 3
nad 75 8 891 705 15 2
Součet 2 458 468 211 013 2 298 199
Nad mezní hodnotu 154 344 11 483 164 5

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Silnice
40 – 45 621 600 69 668 627 74
45 – 50 861 944 70 196 719 66
50 – 55 542 567 42 185 539 49
55 – 60 309 783 25 688 314 29
60 – 65 177 350 13 624 172 7
65 – 70 21 903 1 585 30 2
nad 70 521 43 2 0
Součet 2 535 668 222 989 2 403 227
Nad mezní hodnotu 199 774 15 252 204 0

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Železnice
50 – 55 90 199 10 189 96 4
55 – 60 46 485 5 752 61 1
60 – 65 19 152 2 880 23 2
65 – 70 7 508 1 246 5 0
70 – 75 2 128 339 4 0
nad 75 207 43 0 0
Součet 165 679 20 449 189 7
Nad mezní hodnotu 2 335 382 4 0
Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

 

Železnice

40 – 45 127 245 14 745 126 3
45 – 50 71 068 8 147 78 3
50 – 55 34 223 4 441 48 1
55 – 60 12 744 2 182 11 2
60 – 65 4 918 824 6 0
65 – 70 1 140 198 1 0
nad 70 88 19 0 0
Součet 251 426 30 556 270 9
Nad mezní hodnotu 1 228 217 1 0

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Letiště
50 – 55        
55 – 60 7 077 1 930 8 1
60 – 65 2 385 531 3 0
65 – 70 34 10 0 0
70 – 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 28 472 6 513 31 1
Nad mezní hodnotu 2 419 541 3 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Letiště
40 – 45        
45 – 50 9 208 2 539 9 1
50 – 55 3 587 860 7 0
55 – 60 326 74 0 0
60 – 65 0 0 0 0
65 – 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 29 364 7 179 44 1
Nad mezní hodnotu 3 913 934 7 0

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Průmysl
50 – 55 2 014 226 3 0
55 – 60 477 49 0 0
60 – 65 26 12 1 0
65 – 70 6 1 0 0
70 – 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 2 523 288 4 0
Nad mezní hodnotu 2 523 288 4 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Průmysl
40 – 45 1 937 194 1 0
45 – 50 542 34 0 0
50 – 55 11 3 1 0
55 – 60 0 0 0 0
60 – 65 6 1 0 0
65 – 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 2 496 232 2 0
Nad mezní hodnotu 2 496 232 2 0