Výsledky aglomerace 2012

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje na obyvatele aglomerací Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem – Teplice, Liberec (vyhláška č.561/2006 Sb.).

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Silnice
50 – 55 359 020 53 153 567 73
55 – 60 930 200 73 278 706 122
60 – 65 579 200 39 424 411 65
65 – 70 318 200 24 330 231 56
70 – 75 161 600 11 964 138 15
nad 75 12 100 913 11 1
Součet 1 360 320 203 062 2 064 332
Nad mezní hodnotu 173 700 12 877 149 16

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Silnice
40 – 45 343 600 48 847 496 65
45 – 50 928 900 77 200 743 124
50 – 55 639 900 44 821 476 88
55 – 60 352 100 26 206 242 57
60 – 65 178 100 13 694 144 21
65 – 70 24 200 1 912 27 2
nad 70 700 24 0 0
Součet 2 467 500 212 704 2 128 357
Nad mezní hodnotu 203 000 15 630 171 23

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Železnice
50 – 55 66 400 7 056 70 8
55 – 60 32 800 4 105 40 11
60 – 65 13 300 1 876 10 1
65 – 70 4 400 772 3 0
70 – 75 1 600 235 0 0
nad 75 200 24 0 0
Součet 118 700 14 068 123 20
Nad mezní hodnotu 1 800 259 0 0
Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

 

Železnice

40 – 45 92 000 9 924 102 11
45 – 50 56 400 6 070 65 12
50 – 55 25 600 3 244 28 1
55 – 60 9 100 1 389 8 0
60 – 65 3 300 610 10 0
65 – 70 1 200 200 0 0
nad 70 0 3 0 0
Součet 187 600 21 440 213 24
Nad mezní hodnotu 1 200 203 0 0

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Letiště
50 – 55 1 800 483 1 0
55 – 60 7 100 2 330 7 0
60 – 65 2 500 509 2 0
65 – 70 600 200 0 0
70 – 75 0 0 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 12 000 3 522 10 0
Nad mezní hodnotu 3 100 709 2 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Letiště
40 – 45 2 400 672 1 0
45 – 50 8 700 2 806 7 1
50 – 55 3 400 1 044 6 0
55 – 60 800 200 3 0
60 – 65 0 0 0 0
65 – 70 0 0 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 15 300 4 722 17 1
Nad mezní hodnotu 4 200 1 244 9 0

 

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Průmysl
50 – 55 3 500 426 18 1
55 – 60 700 90 0 0
60 – 65 100 9 0 0
65 – 70 0 1 0 0
70 – 75 0 1 0 0
nad 75 0 0 0 0
Součet 4 300 527 18 1
Nad mezní hodnotu 4 300 527 18 1

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

Průmysl
40 – 45 8 700 748 19 9
45 – 50 2 100 205 13 1
50 – 55 0 7 0 0
55 – 60 100 4 0 0
60 – 65 0 0 0 0
65 – 70 0 1 0 0
nad 70 0 0 0 0
Součet 10 900 965 32 10
Nad mezní hodnotu 10 900 965 32 10