Výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci vzdělávacích projektů pro rok 2008 v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“

Vytvořeno: 20. 11. 2008 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví – sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči oznamuje výsledky 2. kola výběrového dotačního řízení o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  „Zdravotnické vzdělávací programy“. 
 
V rámci 2. kola výše uvedeného výběrového dotačního řízení bylo na MZ podáno celkem 52 žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008.

V návaznosti na vyhlášené podmínky pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 – „Zdravotnické vzdělávací programy“ Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo v II. kole dotačního výběrového řízení o přidělení účelových finančních prostředků na realizaci 49 zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008 (viz Příloha). Úspěšným žadatelům bude zasláno vyrozumění  a rozhodnutí MZ o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu, kde budou mimo jiné uvedeny: výše přidělené dotace a případné další podmínky MZ.
V rámci výběrového dotačního řízení byly zamítnuty celkem 2 žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu pro rok 2008 (viz Příloha). Jedna žádost byla vzata žadatelem v průběhu dotačního řízení zpět. Neúspěšní žadatelé obdrží písemné oznámení o zamítnutí jejich Žádosti nejpozději do 15. 12. 2008.

Přílohy