Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

Vytvořeno: 22. 12. 2010 Poslední aktualizace: 22. 12. 2010

Výsledek konečného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví po přezkoumání námitek uchazečů, které byly doručené proti rozhodnutí Oborových komisí ve Veřejné soutěži 2011 – 2015.

 
Oborové komise při Hodnocení formálních náležitostí II nedoporučily k dalšímu odbornému  hodnocení 25 projektů. 
     –  u 12 projektů byly doručeny námitky v souladu se Zadávací dokumentaci. 
     –  u   13 projektů nebyly podány námitkyPodané námitky uchazečů, jejichž Žádosti byly navrženy na vyřazení z veřejné soutěže 2011 – 2015 Oborovými komisemi, byly přezkoumány Ministerstvem zdravotnictví a výsledky konečného rozhodnutí jsou uvedeny v příloze, tabulka A a B.
  • Seznam Žádostí, které postupují dále k odbornému hodnocení –  tabulka A


  • Seznam Žádostí, které byly vyřazeny z Veřejné soutěže – tabulka B

Přílohy