Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II / 2

Vytvořeno: 3. 12. 2019 Poslední aktualizace: 24. 7. 2020

 

 

 

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedala komise odborníků, která vybrala k finanční podpoře další 4 Centra duševního zdraví. Jedná se o: CDZ Jihlava, CDZ PN Brno, CDZ Tábor, CDZ Podskalí.

V příloze uvádíme kompletní výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II/2.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Přílohy