Výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji

Vytvořeno: 31. 3. 2017 Poslední aktualizace: 31. 3. 2017

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 30. 3. 2017 informovala Ministerstvo zdravotnictví o výskytu spalniček v Ostravě. Ke dni 30. 3. 2017 je evidováno 13 nemocných s klinickým obrazem spalniček. U 10 z těchto nemocných bylo onemocnění spalničkami potvrzeno laboratorně a ve třech případech není laboratorní výsledek dosud znám. Národní referenční laboratoř pro spalničky ve Státním zdravotním ústavu zatím konfirmačním vyšetřením potvrdila pozitivitu u devíti z deseti zaslaných vzorků.

Jedná se o 8 dětí, které nemohly být vzhledem ke svému nízkému věku očkovány. Dále se jedná o 5 dospělých osob. Očkování proti spalničkám se skládá z aplikace dvou dávek podaných ve stanoveném schématu. Údaj o očkování oběma dávkami vakcíny je znám jen u jedné z těchto dospělých osob, 3 dospělé osoby počet podaných dávek neznají a u jedné nemocné dospělé osoby není tento údaj vůbec znám. Klinický průběh onemocnění je typický pro dané onemocnění a zatím nejsou evidovány komplikace.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje již stanovila příslušná protiepidemická opatření. Tato opatření byla stanovena nejen u osob, které byly s nemocnými v kontaktu, ale i u personálu nemocnic, kde jsou tito pacienti hospitalizováni.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje o situaci informovala všechny pediatry, praktické lékaře pro dospělé, krajský úřad a také všechny nemocnice v kraji.

Situace výskytu spalniček na území České republiky je i nadále průběžně monitorována.