Výroční ceny ministra zdravotnictví 2012

Vytvořeno: 1. 10. 2012 Poslední aktualizace: 1. 10. 2012

Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., udělí dne 3. prosince 2012 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.
Výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů má již sedmnáctiletou tradici a je určena osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení.
Výroční cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče má již dvanáctiletou tradici a je určena osobnosti, především z řad odborníků, podílejících se na rozvoji nových druhů zdravotní resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.
Návrhy na udělení ocenění mohou dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a právnické osoby. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 16. listopadu 2012 Odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Případné podrobnější informace podá PhDr. Václav Filec tel.: 224 972 702.