Výroční cenu Makropulos za rok 2021 získalo město Valašské Meziříčí

Vytvořeno: 6. 10. 2021 Poslední aktualizace: 18. 1. 2022

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byla ve středu 6. října 2021 udělena výroční Cena Makropulos. Laureátem ceny za rok 2021 se stalo město Valašské Meziříčí,
a to za dlouhodobý systematický postup, nadstandardní aktivity a kvalitní výsledky města v řešení zdravotních, společenských a zdravotně sociálních potřeb seniorů, které jsou významnou inspirací pro další města a obce v České republice.

Zájem o své obyvatele v seniorském věku město Valašské Meziříčí dokládá nejen schválenou Koncepcí přípravy na stárnutí populace, která je jeho základním dokumentem k uvedené problematice, ale i řadou aktivit pro kvalitní život seniorů, které jsou výsledkem systematického postupu města ve spolupráci s řadou místních partnerů, které město podporuje, ať už nevládních a církevních organizací, institucí, škol i podnikatelských subjektů. Město Valašské Meziříčí je dlouholetým aktivním členem asociace Národní sítě Zdravých měst, která ho za úžasnou práci nominovala na udělení Ceny Makropulos.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění se uděluje každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům, které řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci.

Samotnou cenu představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun. Slavnostní večer se letos uskutečnil v krásných prostorách refektáře starého kláštera v Emauzském opatství v Praze za hudebního doprovodu kytarového virtuosa Štěpána Raka.